Η εθνική αντιπρόσωπος αντιπροσωπεύει την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής στην European Association for Counselling (E.A.C.). Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και η θητεία του είναι τριετής. Οι υποψήφιοι προτείνονται από τουλάχιστον 5 μέλη της Ε.Ε.Σ.

Τα προσόντα του εκπροσώπου είναι:

  • Να είναι κατά προτίμηση έγκριτο µέλος της Ε.Ε.Σ. και
  • Να είναι γνώστης της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποχρεώσεις του Εκπροσώπου είναι:

  • Να έχει την δυνατότητα να μεταβαίνει στις συναντήσεις της European Association for Counselling,
  • Να ενημερώνει γραπτώς την E.A.C. για τα πεπραγμένα της Ε.Ε.Σ. ύστερα από έγκριση του ∆.Σ. και
  • Να ενημερώνει γραπτώς το ∆.Σ. της Ε.Ε.Σ. για τα πεπραγμένα των Συνεδριάσεων της E.A.C. στα οποία παρευρίσκεται, εντός 30 ημερών.

Η Ε.Ε.Σ. καλύπτει τα αεροπορικά έξοδα της εκάστοτε συνάντησης και δύο διανυκτερεύσεις, εφ' όσον το απόθεµα της Ε.Ε.Σ. θα υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο ποσόν των παγίων εξόδων της και το επί πλέον αποθεματικό ασφαλείας (των 6.000 ευρώ) για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΣ.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Γιαλυράκη  Χρυσούλα

Λακιώτη Αγάθη

 

ΤΡΕΧΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Κούρτης Παναγιώτης

 

Τι είναι η EAC

Νέα της EAC