Συνεργασία του Προγράμματος «Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της «Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής».

Αθήνα, 17/03/2021

 

Κοινό Δελτίο τύπου:

α) του Προγράμματος «Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (alypias-tehni.ll-learning.uth.gr) και

β) της «Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής» (hac.com.gr)


Θέμα: Συνεργασία του Προγράμματος «Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της «Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής».

Το Πρόγραμμα «Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής», βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουν τη έναρξη συνεργασίας σε επιστημονικό, επιμορφωτικό και ερευνητικό επίπεδο, αναφορικά με το παραπάνω πρόγραμμα.

Τo συγκεκριμένο μοριοδοτούμενο Tετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία αρθρώνεται σε τέσσερεις αυτόνομους ετήσιους κύκλους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV). Για τη σχεδίασή του ελήφθησαν υπόψη οι προδιαγραφές της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, όσον αφορά το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, από την οποία και έχει πιστοποιηθεί.

Η εκπαίδευση υπερκαλύπτει τα κριτήρια/στάνταρντ των Ελληνικών και Διεθνών Εταιρειών Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας και με την ολοκλήρωση των τριών πρώτων κύκλων (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), οι απόφοιτοι αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Συμβουλευτικής στο χώρο της ψυχικής υγείας, ενώ με την ολοκλήρωση και του ΙV κύκλου αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας. Στο παρόν Πρόγραμμα, παράλληλα με την ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, δίνεται έμφαση στη σύνθεση και στη σε βάθος κατανόηση τριών σημαντικών Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων:

α) Συστημική, β) Υπαρξιακή, γ) Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική.

Δευτερευόντως δίνεται έμφαση στις Ψυχοδυναμικές και Γνωστικο-συμπεριφορικές Προσεγγίσεις με στόχο την καλλιέργεια της ψυχολογικής σκέψης και της σφαιρικής κατανόησης του ανθρώπινου ψυχισμού, ώστε να αναπτυχθεί μια ουσιαστικά Συνθετική Προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων. H εκπαίδευση γίνεται σε πέντε επίπεδα:

  • Θεωρητικό: 14 Θεωρητικά μαθήματα «Ψυχοθεραπείας»,
  • Εργαστηριακό: 7 Εργαστηριακά μαθήματα «Ψυχοθεραπευτικών Τεχνικών» και εντατικά «Σεμινάρια Ψυχοθεραπείας»,
  • Βιωματικό: 250 ώρες «Ατομικής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας»,
  • Πρακτικό: 720 ώρες «Πρακτικής Άσκησης» με «Ατομική & Ομαδική Εποπτεία»,
  • Ερευνητικό: Τελική Εργασία Ολοκλήρωσης Σπουδών.

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να συμβάλει στην άρτια και επιστημονικά τεκμηριωμένη εκπαίδευση στη Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία στη χώρα μας και να αποτελέσει παράδειγμα υψηλών προδιαγραφών στο χώρο της εκπαίδευσης συμβούλων ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτών.

Πληροφορίες για τις δράσεις των δύο φορέων μπορείτε να βρείτε:

α) Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία: Ιστοσελίδα: alypias-tehni.ll-learning.uth.gr, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ.: 6945330772, 24210-06366

β) Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής: Ιστοσελίδα: hac.com.gr, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ.: 211-4055774

Γεώργιος Κλεφτάρας

Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας – Ψυχοπαθολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος «Ἀλυπίας Τέχνη»,

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Συμβουλευτικής Ψυχολογίας & Εργαστηρίου Ψυχολογίας

Εύα Μεταλλίδη

Πρόεδρος «Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής»,           

Συμβουλευτική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια,

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,

Κλινική Ψυχοπαθολόγος – Δικαστική Πραγματογνώμων