Προηγούμενες Διημερίδες

2014: «Η Συμβουλευτική σε μία Ευρώπη που αλλάζει»

2013: «Μύθοι Σύμβολα Αρχέτυπα: Η σημασία τους στον κόσμο της Συμβουλευτικής, δυνατότητες, πρακτικές εφαρμογές, κρυμμένες προκλήσεις»

2012: «Το τραύμα του θεραπευτή ως μεταμορφωτικό εργαλείο στη θεραπευτική σχέση»

2011: «Αξίες σε κρίση: Οι παρεμβάσεις της Συμβουλευτικής»

2010: «Η Τέχνη ως εργαλείο στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις»

2009: ………………..

2008: «Ο άνθρωπος μπροστά σε μαζικές καταστροφές: Κρίση – Τραύμα – Επούλωση»

2007: …………….

2006: «Η εξάρτηση στον 21ο αιώνα: Προσωπική ή Κοινωνική επιλογή;»