Προηγούμενες Διημερίδες

  • August, 19 2014
2014: «Η Συμβουλευτική σε μία Ευρώπη που αλλάζει» 2013: «Μύθοι Σύμβολα Αρχέτυπα: Η σημασία τους στον κόσμο της Συμβουλευτικής, δυνατότητες, πρακτικές εφαρμογές, κρυμμένες προκλήσεις» 2012: «Το τραύμα του θεραπευτή ως μεταμορφωτικό εργαλείο στη θεραπευτική σχέση» 2011: «Αξίες σε κρίση: Οι παρεμβάσεις της Συμβουλευτικής» 2010: «Η Τέχνη ως εργαλείο στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις» 2009: ……………….. 2008: «Ο άνθρωπος μπροστά σε μαζικές καταστροφές: Κρίση – Τραύμα – Επούλωση» 2007: ……………. 2006: «Η εξάρτηση στον 21ο αιώνα: Προσωπική ή Κοινωνική επιλογή;»
Page 2 of 2