Η ανάγκη ίδρυσης ενός θεσμικού φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη με σκοπό την εδραίωση και την ανάπτυξη του επαγγέλματος του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, τη διατήρηση υψηλού επιπέδου πρακτικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και της έρευνας, οδήγησε το 1993 Έλληνες πρωτοπόρους Συμβούλους – με επικεφαλής την αείμνηστη Μίκα Χαρίτου- σε συνεργασία με Ευρωπαίους συναδέλφους τους στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής.

Ένα χρόνο αργότερα, το 1994, ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής με συνεχή παρουσία και δράση έως σήμερα. Η σταδιακή της ανάπτυξη συσπείρωσε τους Έλληνες Συμβούλους Ψυχικής Υγείας. Δεδομένου ότι μερικοί από τους στόχους της Εταιρείας είναι να εδραιώσει το επιστημονικό υπόβαθρο της Συμβουλευτικής, να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο πρακτικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και να ενισχύσει τα επιστημονικά προγράμματα, ξεκινά σχεδόν άμεσα να οργανώνει ημερίδες και συνέδρια τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την αναγνώριση και την καταξίωσή της στον χώρο της ψυχικής υγείας. Η ετήσια Ημερίδα αρχικά και Διημερίδα στην πάροδο του χρόνου, αφενός έθετε κάθε φορά ένα φλέγον θέμα προς επιστημονική διερεύνηση και προσωπική ανάπτυξη των Συμβούλων, αφετέρου δημιουργούσε γέφυρες γνωριμίας και συνεργασίας μεταξύ τους. Μέχρι σήμερα έχει οργανώσει περισσότερες από 15 Ημερίδες και 2 Πανευρωπαϊκά Συνέδρια, αρκετά από αυτά υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ένας από τους κύριους στόχους των τελευταίων ετών είναι η αναγνώριση και κατοχύρωση του επαγγέλματος. Σ’ αυτή την κατεύθυνση δημιουργήθηκε Επιστημονική Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ανάπτυξης και η Επιτροπή Κατοχύρωσης Επαγγέλματος με σκοπό τη διαμόρφωση πρότασης στην Ε.Ε.Σ. για βασική κοινή εκπαίδευση στη Συμβουλευτική.

Η συσπείρωση των Κέντρων Σπουδών στην Συμβουλευτική αποτέλεσε έναν πυλώνα της δράσης της ΕΕΣ. Η ανάγκη να αναγνωριστεί το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας οδήγησε στην θεσμοθέτηση και έγκριση από την ΕΕΣ κοινού αναγνωρισμένου Οδηγού Σπουδών, με βασική κοινή εκπαίδευση στη Συμβουλευτική, με τον οποίο πολλά από τα Κέντρα Σπουδών όχι μόνο συντάχθηκαν, αλλά βοήθησαν αποτελεσματικά στη δημιουργία του.

Η ΕΕΣ αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (EAC http://eac.eu.com/), η συνεργασία με την οποία συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα.

Στο μεταξύ η ΕΕΣ συσπείρωσε και τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων Συμβουλευτικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Με σταθερή πίστη στο έργο και τη συνεργασία στέκονται χρόνια δίπλα μας η κα Μαλικώση Μαρία από το ΤΕΑΠΗ και ο κος Κλεφτάρας Γεώργιος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Σ. 3/2011-3/2015 υιοθέτησε την πρόταση για συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ξεκινώντας έτσι για πρώτη φορά συνεργασία με Δημόσιο φορέα. Έθεσε υπό την αιγίδα και συνυπέγραψε πιστοποιητικό εκπαίδευσης καθηγητών δημόσιων σχολείων οι οποίοι συμμετείχαν στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης σε περιστατικά ενδοσχολικών συγκρούσεων «Νευρώνες Δύναμης» το οποίο βασίζεται στις δεξιότητες της Συμβουλευτικής και αφορά στην ευαισθητοποίηση και απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης του ενδοσχολικών εμπλοκών.

Σήμερα η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής αριθμεί περί τα 300 ενεργά και ταμιακά ενήμερα μέλη με τάση αυξητική, λόγω και της πρόσφατης μείωσης της ετήσιας εισφοράς μελών. Η ΕΕΣ είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και έχει κωδικό έναρξης στην Εφορία

Με βασική εστίαση της προσοχής στη προστασία των ανθρώπων που καταφεύγουν στους συμβούλους, εργάζεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που εκτείνεται από την εκπαίδευση, τις εξαρτήσεις, την εργασία, τη συμβουλευτική παιδιών, γονέων, συντρόφων, την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, τον ιατρικό τομέα κλπ.

Ο στόχος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής είναι να καθοδηγεί τις προσπάθειες ώστε η Συμβουλευτική να είναι ευρέως γνωστή ως ένα επάγγελμα του οποίου οι σκοποί και οι δραστηριότητες είναι κατανοητές από το ευρύ κοινό. Η κύρια εργασία της είναι να παραμείνει ο πρωτοπόρος σύλλογος για τη Συμβουλευτική και ένα σημείο αυτόματης αναφοράς για όποιον αναζητά πληροφορίες για τη Συμβουλευτική στην Ελλάδα.

Ταυτότητα και Σκοποί

Δομή