Με τις ρίζες στη Γη, τα κλαδιά στον Ουρανό απλώνω

Συμβουλευτική Προσδιορίζω το πρόβλημα Διαχειρίζομαι τα συναισθήματα Αντιμετωπίζω τις κρίσεις Επιλύω τις συγκρούσεις Βελτιώνω τη ενημερότητα Επιδιώκω την αυτογνωσία Παίρνω αποφάσεις Ζω λειτουργικά

Συμβουλευτική Προσδιορίζω το πρόβλημα, Διαχειρίζομαι τα συναισθήματα, Αντιμετωπίζω τις κρίσεις, Επιλύω τις συγκρούσεις, Βελτιώνω τη ενημερότητα, Επιδιώκω την αυτογνωσία, Παίρνω αποφάσεις, Ζω λειτουργικά

logo