Η συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής:

  • Διασφαλίζει την ποιότητα και την αρτιότητα της εκπαίδευσης του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, διαχωρίζοντας τον άρτια εκπαιδευμένο επαγγελματία από εκείνον με ελλειπή εκπαίδευση και κατοχυρώνοντάς τον απέναντι στον πελάτη του. Την τελευταία τετραετία τα μέλη της επιτροπής κατοχύρωσης επαγγέλματος σε συνεργασία με τα Κέντρα Εκπαίδευσης στην Συμβουλευτική επεξεργάστηκαν και έθεσαν από κοινού τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση των Συμβούλων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται, εκατέρωθεν, το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
  • Ασφαλίζει, με το προαιρετικό ασφαλιστικό πρόγραμμα που προτείνει στα μέλη της το οποίο υποστηρίζει τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας δίνοντας του τη δυνατότητα να έχει ομαδική οικονομική ασφάλιση για malpractice.
  • Δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να προβάλλουν τη δουλειά τους ως εισηγητές με τη συμμετοχή τους σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Συνέδρια και Διημερίδες.
  • Συμβάλλει στη δια βίου εκπαίδευση των μελών της με τη συμμετοχή τους στα Σεμινάρια, τις Βιωματικές θεματικές ενότητες και τις Διημερίδες που διοργανώνει.
  • Δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να παίρνουν μέρος ερευνητικά προγράμματα και να συμμετέχουν εθελοντικά σε προγράμματα υποστήριξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού – ενδεικτικά αναφέρουμε τη δράση των Συμβούλων Χωρίς Σύνορα.
  • Παρέχει άμεση σύνδεση με την European Association for Counselling δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα μέλη να παρακολουθούν αλλά και να επηρεάζουν τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν στο επάγγελμα στην Ευρώπη. Εάν ένα μέλος μας έχει τη δυνατότητα να κάνει συνεδρίες σε άλλη γλώσσα μπορεί να προβληθεί στο European Directory.

Και σίγουρα η συλλογικότητα δίνει ασφάλεια και δύναμη.

 

Μέλη του ΔΣ

Ιδρυτικά μέλη

Επίτιμα μέλη

Ποιος μπορεί να είναι μέλος

Μέλη - Κέντρα σπουδών στη Συμβουλευτική

Κατάταξη μελών