Κέντρα σπουδών Συμβουλευτικής - Μέλη της ΕΕΣ

Έτος έγκρισης

Ιστοσελίδα Κέντρου/Κολεγίου

Εγκεκριμένο πρόγραμμα

Προς Έγκριση / Επανεξέταση

1

«Athens Synthesis Centre» -Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, Εκπαίδευση – Εκδόσεις

2014

http://www.greekta.gr/

Diploma in Integrative Counselling

 

2

«Γίγνεσθαι» Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας,  Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας

2014

http://www.gignesthai.gr/

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

 

3

«Ελληνικό Κέντρο Focusing »Προσωποκεντρική & Focusing Συμβουλευτική

2014

http://www.focusing.gr/

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Προσωποκεντρική & Focusing-Βιωματική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

 

4

«Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων»

2014

ergastirio.eu

(Δ.Ε.Π.Σ.ΣΥ) - 3ετές Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική (Π.Ε.Σ.ΣΥ), Ανώτερο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης)

 

5

"Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής - Κέντρο δια Βίου Μάθησης"

2014

psychotherapia.gr

       1) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

       2) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική

 

6

«Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης, Gestalt Foundation»

2014

gestaltfoundation.gr

Πρόγραμμα για Συμβούλους Ψυχικής Υγείας

 

7

«Σύνθεσις» Συνθετική & Ψυχοενεργειακή  

2014

e-synthesis.gr

Eκπαίδευση στην Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση. Βασικός κορμός 3 χρόνια. Εξειδικευμένο τμήμα 3 χρόνια.

 

8

Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής « Βίλχελμ Ράιχ»

2014

kentroraix.gr

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ψυχοθεραπευτών - Συμβούλων Ψυχικής Υγείας

 
9 «Πειραϊκό Ινστιντούτο Συνθετικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας» (ΕΨΥΘΕ) 2015 www.epsythe.gr Εκπαίδευση (4ετης) στη Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία  

10

     

11

«Λόγω Ψυχής» Ινστιτούτο εκπαίδευσης και έρευνας στη συστημική θεραπεία

2015

www.logopsychis.gr

ΕιδίκευσηστηΣυστημικήΨυχοθεραπεία - SANE -System Attachment Narrative Encephalon

 

12

«EICP - Ευρωπαϊκό  Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας» (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων)    

2015

www.psychologychania.gr

1) Ψυχαναλυτική Συμβουλευτική

2) Συνθετική Συμβουλευτική

 

13

“HAEC” Hellenic American College

2016

www.haec.gr

Master's Program in Psychology with a Concentration in Clinical Mental Health Counseling (CMHC)

 

14

«Μίτος» Εκπαιδευτικό Κέντρο Άρις Στουρνάρας 

2016

Ηλιάτορας Χανίων

Τετραετής εκπαίδευση στην Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντική Μέθοδο (N.D.I.) του Michel Lobrot στην συμβουλευτική και την εμψύχωση ομάδων

 

15

Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.)  

2017

www.anaparastasi.gr

3ετής Εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική - Ειδίκευση στη Συστημική Αναπαράσταση

 

16

Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.)

2017

www.epsyme.com

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, στην CPT & στην FCT

 

17

“ΝΗΜΑ”-Ινστιτούτο συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας-Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

2017

www.nhmacenter.gr

Εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική

 

18

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

2018

www.sed.uth.gr

ΠΜΣ "Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση & την Υγεία", Εντατικό (150 πιστωτικών μονάδων ECTS)

 

19

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ NDI ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

2018

www.vpndi.gr

Εκπαίδευση στην Εμψύχωση Ομάδας στη Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία (NDI) του Michel Lobrot (Παρεμβατική Μη Κατευθυντικότητα)

 

20

ΚΔΒΜ1 ΥΠΑΡΞΗ

2018

www.yparxi.edu.gr

Δίπλωμα συμβούλου ψυχικής υγείας (3ετης εκπαίδευση), Προσωποκεντρική προσέγγιση

 

21

Systemic Education

2018

www.systemic-education.com

Εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική

 

22

Ελληνικό Κέντρο Επιμόρφωσης  Ψυχοθεραπεία μέσω των Τεχνών

(ΚΔΒΜ 1)

2018

www.4epsilon.gr

Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Γιουγκιανή Συμβουλευτική μέσω της Χοροθεραπείας

 

23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

2019

www.adlerian.gr

Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αντλεριανή Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

 
24 Aegean Omiros College 2020 aegeancollege.gr MSc Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία με Δεξιότητες Συμβουλευτικής  

25

IST STUDIES)

2020

 www.ist.edu.gr

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από το California Metropolitan University (USA), Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας με εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου

 
26 'Εμψύχωσις - παιχνίδι - τέχνη - τρόπος ζωής'
Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής 
2019 empsychosis.com Τριετές Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 'Συμβουλευτική & Εμψύχωση ομάδας με την Συνθετική Παιγνιόδραση'  
27 ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2020 alypias-tehni.ll-learning.uth.gr Τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 'Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία'  
28

Ελληνικό Κέντρο Επιμόρφωσης  Ψυχοθεραπεία μέσω των Τεχνών

 (ΚΔΒΜ 1)

2020 www.4epsilon.gr Τριετές Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης 'Ψυχαναλυτική & Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική Προσέγγιση (Sigmund Freud, Carl G. Jung, Jacques Lacan)'  
29

Ελληνικό Κέντρο Επιμόρφωσης  Ψυχοθεραπεία μέσω των Τεχνών 

(ΚΔΒΜ 1)

2020 www.4epsilon.gr Τριετές πρόγραμμα μετεκπαίδευσης 'Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Γιουγκιανή Συμβουλευτική μέσω της θεραπείας των Εικαστικών Τεχνών'  
30

Ελληνικό Κέντρο Επιμόρφωσης  Ψυχοθεραπεία μέσω των Τεχνών

 (ΚΔΒΜ 1)

2020 www.4epsilon.gr Τριετές πρόγραμμα μετεκπαίδευσης 'Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Γιουγκιανή & Ανθρωπιστική Συμβουλευτική μέσω της Παιγνιοθεραπείας'  
31

Ελληνικό Κέντρο Επιμόρφωσης  Ψυχοθεραπεία μέσω των Τεχνών 

(ΚΔΒΜ 1)

2020 www.4epsilon.gr Τριετές Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης 'Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική-Ουμανιστική Συμβουλευτική μέσω της Μουσικοθεραπείας'  
32

Ελληνικό Κέντρο Επιμόρφωσης  Ψυχοθεραπεία μέσω των Τεχνών

 (ΚΔΒΜ 1)

2020 www.4epsilon.gr Τριετές Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης 'Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Γιουγκιανή Συμβουλευτική μέσω της Δραματοθεραπείας'  
33 OLON Education (ΚΔΒΜ) 2020 www.olon.edu.gr Τετραετές πρόγραμμα 'Συνθετική Συμβουλευτική & Ψυχολογία'  
34 Κέντρο Συστημικής θεραπείας & Συμβουλευτική (Κε.ΣΥ.Θε.Σ.) 2020 https://www.kesythes.gr/ Τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης 'Συστημική-Οικογενειακή θεραπεία'  
35 Soleas Training Academy – Ακαδημία Σπουδών Σολέας 2021  http://www.soleas.eu/ Τριετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην  Συμβουλευτική Γνωσιακή Υπνοθεραπεία  (Πρόγραμμα για Συμβούλους Ψυχικής Υγείας)  
36 ΚΔΒΜ1 ΥΠΑΡΞΗ 2021 http://daseinclub.com/synallaktiki-analysi/ Δίπλωμα συμβούλου ψυχικής υγείας (3ετης εκπαίδευση), Συναλλακτική ανάλυση  
37 ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ- Κέντρο Συστημικής Καταξιωτικής Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας (ΚΕ.ΣΥ.ΚΕ.ΨΥ.)  2022 https://synixiseis.gr/
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην  Συστημική - Καταξιωτική Συμβουλευτική: Εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα, οικογένειες και ομάδες: Θεωρία και Πρακτική»
Διάρκεια προγράμματος:3 χρόνια και 6 μήνες 
 
38 Ινστιτούτο Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας 2022 https://www.systemic.gr/ Τετραετές πρόγραμμα Eκπαίδευσης στη 'Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία'  
39 Humanology 2022 https://humanology.gr/ Τριετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην 'Υπέρ -προσωπική Κατεύθυνση Βραχείας Ψυχοθεραπείας'  
40 «Πειραϊκό Ινστιντούτο Συνθετικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας» (ΕΨΥΘΕ) 2022 www.epsythe.gr Τριετές Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας  
41

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας)

2022  https://matheology.soctheol.uoa.gr/apscounselling/ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'Αξιολογική Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική' (ΕΚΠΑ, ΦΕΚ 2856 ΤΒ2022)  
42 Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης Ψυχοθεραπείας & Συστημικής Εκπαίδευσης (Κε.Π.Α.ΨΥ) 2022 https://www.kepapsy.com/ Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική  
43 ΚΔΒΜ1 ΥΠΑΡΞΗ 2023 http://daseinclub.com/ Τριετές Πρόγραμμα στην Συνθετική Συμβουλευτική  
44

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2023 https://cce.uoa.gr/courses-detailed/35f52a3f-f349-49c5-bf88-68edf8a1066a Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία: Αφηγηματικές, Διαλογικές και Σχεσιακές Προσεγγίσεις στην Μετανεωτερικότητα